Кызыктуу жаныбарлар

Автор: А. Низамиев

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Бишкек, 2015, - 148 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-22 12:41:05

Китепте биздин планетабызда таркалган жаныбарлардын сырткы түзүлүштөрү, ички мүмкүнчүлүктөрү жана жашоо образдары боюнча өзгөчөлүктөрү, адам менен жаныбарлардын ортосундагы өз ара карым-катнаштар жана адам тарабынан жаныбарларды пайдалануу жолдору каралат.Китеп мазмуну боюнча көп жактуу: биологиялык жана экологиялык маанилери менен катар географиялык, экономикалык, социалдык, филологиялык жана башка аспектилерди да камтыйт.

Жаңы китептер