Сызма геометрия

Автор: Жусупов Алибай Алдырахманович

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош, 2013 –204 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-11 09:21:39

Бул окуу китебинде “Сызма геометрия” окуу сабагынын толук курсу каралган. Окуу китеби жогорку окуу жайларында инженердик адистикте окуган студенттер үчүн окуу китеби катары сунушталат.

Жаңы китептер