Химия боюнча окуучулардын өз алдынча иштери үчүн тапшырмалар

Автор: Р.П. Суровцева, С.Н. Савицкий, Р.Г. Иванова

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Фрунзе, 1981, - 196 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-22 15:05:10

Жаңы китептер