English 9

Автор: Т. Т. Дыйканбаева, С. С. Сеитбекова, Г. С. Байтикова

Бөлүм: Чет тилдери

Басылган жылы: Бишкек, 2012, - 134 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-11 09:08:49

Окуу китебиндеги көнүгүүлөр окуучулардын англис тили боюнча компетенттүүлүгүн жана кеп байлыгын өстүрүүгө багытталган. Ошондой эле, китепте улуттук ар намысты өстүрүүгө арналган тексттер бар. Окутуунун жаңы ыкмаларынын негизинде түзүлгөн көнүгүүлөр камтылган. Китептеги тексттерди тандоодо окуучулардын улуттук жана жаш өзгөчөлүктөрү эске алынган.

Жаңы китептер