Черчение

Автор: А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Бишкек, 2011, - 224 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-11 08:57:26

Бул китеп Россия Федерациясынын билим берүү министрлигинен бекитилген программага ылайык түзүлгөн черчение боюнча негизги окуу китеби болуп саналат.

Жаңы китептер