MathCAD Компьютердик математиканын негиздери

Автор: Т.Д. Асылбеков, К.Г. Кожобеков, У.А. Сопуев

Бөлүм: Информатика

Басылган жылы: Ош, 2008, - 76 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-07 13:59:02

Окуу колдонмодо азыркы учурдагы математикалык системалардын арасында популярдуу болгон MathCAD чөйрөсү жөнүндө теориялык жана практикалык материалдар каралат. Колдонмодогу теориялык материалдарда MathCAD чөйрөсүнүн компоненттеринин касиеттери, методдору жана окуялары берилип, алардын колдонулушу практикалык мисалдардын жардамында көрсөтүлгөн.
MathCAD - бул математикалык, техникалык жана экономикалык маселелерди чечүү үчүн Windows - тиркеме болуп эсептелет.Ошондой эле колдонуучуга негизги математикалык маселелердин чечимдерин тез алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Жаңы китептер