Кыргызча - орусча - англисче сөздүк

Автор: И.В. Мусаева, Э.К. Ташбалтаева, А.А Жолчиева

Бөлүм: Чет тилдери

Басылган жылы: Бишкек, 2016, - 184 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-05 11:48:45

Бул сөздүккө кыргыз, орус жана англис тилдеринде бардык турмуштук кырдаалдарда абдан жыш колдонулган 5000 дей сөз камтылды. Мектеп окуучуларынын, абитуриент-студенттердин жана жалпы эле көп тилдүүлүккө ээ болууну каалаган жарандардын сөз байлыгын толуктап, байланыштуу кебин, кеп маданиятын, чечендик өнөрлөрүн калыптандырууда бул сөздүктүн жардамы тиет деген тилектебиз.

Жаңы китептер