Педагогика боюнча тесттер. Тарбиянын технологиясы

Автор: М. Колдошев, О. Жакыпова

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Ош, 2001, -136 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-05 11:00:42

Окуу-усулдук колдонмо жогорку педагогикалык окуу жайларынын окутуучуларынын кошумча каражаты катарында, студенттердин теориялык билимдерин бышыктоо, ык-көнүмдүктөрүн калыптандыруу, мектептердин жана атайын кесиптик окуу жайларынын мугалимдери, класс жетекчилери жана тарбиячылары тарабынан тарбиялык сааттарга даярдануу, класстан жана мектептен тышкаркы таалим-тарбиялык иштерин уюштуруу максатында пайдаланылат.

Жаңы китептер