Ш.Садыбакасовдун Ак боз ат драмасын IX класста окутуу

Автор: Ж. Уразова

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2008, 98 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-05 10:49:09

Колдонмо кыргыз орто мектептеринин IX класстарында үйрөнүлүүчү Ш.Садыбакасовдун «Ак боз ат» драмасын окутуунун теориялык-методикалык негиздери, принциптери, тилинин үстүндө иштөөнүн, ага байланыштуу окуучулардын кебин өстүрүүнүн жолдору жана ыктары, сабак формалары иштелди.
Китеп адабият мугалимдерине жана кыргыз филологиясы факультеттеринин студенттерине арналат.

Жаңы китептер