Радиационно-стимулированные процессы в хромосодержащих щелочно-галоидных кристаллах

Автор: М.Ж. Жанибеков

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош, 2003, - 185 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-11-24 15:00:04

Жаңы китептер