Кыргызстандагы социалдык ойлор жана социология

Автор: Т. Аттокуров, К.Ж. Абдиева

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: Ош, 2012, - 104 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-11-24 14:47:48

Бул окуу куралында Кыргызстандагы социалдык ойлор жана алардын улуу "Манас" эпосунда чагылдырылышы, акыл түшүнүктөрү, андагы кыргыз коомунун өнүгүшүнүн баскычтары жөнүндө, социологиялык изилдөөлөрдүн өнүгүшүнүн этаптары жана социология илиминин калыптанышы, Жусуп Баласагындын, Калыгул Бай уулунун, Арстанбек Буйлаш уулунун, Молдо Кылычтын социалдык-саясий ой пикирлери камтылып, социологиянын бир топ проблемаларына көнүл бурулду.

Жаңы китептер