Окутуунун психологиясы

Автор: М.С. Мурзаев

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Ош, 2004, - 92 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-11-20 13:27:44

Бул окуу методикалык колдонмо окутуунун психологиялык маселелерине арналып, окутуунун табияты, мазмуну, өзгөчөлүктөрү психологиялык өңүттөн ачып берилген. Колдонмо мектеп мугалимдерине, жогорку окуу жайлардын окутуучуларына жана студенттерине арналат.

Жаңы китептер