Физика механика

Автор: М.М. Жуманова

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош, 2013, - 88 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-11-18 11:01:22

Окуу-методикалык колдонмодо физиканын механика бөлүмү боюнча суроо-тапшырмалардын, анын ичинде тандама жообу бар суроолордун системасы берилген.

Жаңы китептер