Англис тили 8-класс

Автор: А.З. Юсупова, Н.Ш. Мараш-Оглы, А.Ф. Шакирова

Бөлүм: Чет тилдери

Басылган жылы: Бишкек, 2012, - 152 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-11 08:18:34

Кыргыз жана орус тилдеринде окутулган мектептердин 8-каласстары үчүн окуу китеби.

Жаңы китептер