Физикалык практикум

Автор: Ж.Эгембердиев, М.Калбекова

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош:«Билим» редакциялык-басма бөлүмү, 2009.–125 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-04 10:57:43

Окуу колдонмосунда интерактивдүү «Открытая физика 2.5» (ООО Физикон, Россия) компьютердик окутуучу программасынын 2-бөлүгүндөгү моделдерди пайдаланып аткарууга ылайыкташтырылган 8 лабораториялык иштин баяндамасы берилген. Бул виртуалдык лабораториялык иштер физика курсунун электродинамика, электромагниттик термелүүлөр жана толкундар бөлүмүнүн айрым маселелерин талдап өздөштүрүүгө арналган.

Жаңы китептер