Физикалык практикум.Электромагнетизм

Автор: Ж. Эгембердиев, З.Омаралиева

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош:«Ошоблбасмакана», 2012 -140 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-04 11:03:29

Окуу колдонмосунда жалпы физика курсунун электромагнетизм бөлүмүнүн айрым маселелерин тереңдетип өздөштүрүүгө көмөк көрсөтүүчү 10 лабораториялык иштин баяндамасы берилген. Ар бир баяндама студенттерди аткарылуучу иштин максаты, жабдылышы, изилденүүчү кубулуштардын илимий-теориялык көз караштардын негизинде түшүндүрүлүшү, ишти аткаруунун тартиби, алынган маалыматтарды иреттеп анализдөө жана тиешелүү тыянак чыгаруу жолдору менен тааныштырат.

Жаңы китептер