Qbasic программалоо тили

Автор: Жанибеков Т, Артыкова Ж, Артыкова Н

Бөлүм: Информатика

Басылган жылы: Ош: «Билим», 2009, – 91 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-04 11:35:06

Бул окуу колдонмонун мазмуну программалоо тилдеринин арасынан окутууда эн коп колдонулган Qbasic программалоо тили жонундогу теориялык жана практикалык материалдарды, программалоого карата берилген 250 дон ашуун маселелердин топтомун, билимдерди текшерууго берилген тесттик материалдарды, оз алдынча иштоого арналып тузулгон текшеруучу суроолордун топтомун кармайт.

Жаңы китептер